Atlikti darbai

Po 2012 metų birželio 28 dienos, kuomet Lietuvoje buvo uždraustas savarankiškas mokymas, savarankiško mokymo(si) šalininkai, o vėliau – Mokymosi šeimoje asociacija, ėmėsi iniciatyvos sugrąžinti prieš tai galiojusias tėvų teises:

 • 2012 m. rugsėjį dalyvavo susitikime su ŠMM ministru G. Steponavičiumi.
 • 2013 m. balandį dalyvavo susitikime su ŠMM viceministre G. Krasauskiene, dar viename susitikime ŠMM dėl alternatyvų švietime.
 • 2013 m. birželį buvo įteiktas pirmasis prašymas ŠM ministerijai.
 • 2013 m. liepą buvo gautas ŠMM atsakymas – nekonkretus, su nuoroda vėliau spręsti šį klausimą.
 • 2013 m. spalį buvo pateiktas antras prašymas ŠMM, gautas neoficialus neigiamas atsakymas.
 • 2013 m. spalį buvo sudalyvauta Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje dėl Švietimo strategijos – pristatyta problema, bendrauta su palaikančiomis mokslininkėmis: V. Targamadze, G. Kvieskiene, strategija papildyta.
 • 2013 m. lapkritį bendrauta su LLRI dėl palaikymo.
 • 2013 m. lapkritį sukurtas balsavimas lietuva2.lt portale, kuriame savo nuomonę išsakė virš 900 respondentų.
 • 2014 m. vasarį pateiktas prašymas dėl palaikymo Vilniaus arkivyskupijai. Atsakymas negautas.
 • 2015 m. spalį surengtas susitikimas su Ozo gimnazijos, vienos iš nuotolinį mokymą teikiančių mokyklų, vadovu, norint detaliau išsiaiškinti nuotolinio mokymo, kaip vienos iš mokymosi šeimoje formų, praplėtimo galimybes.
 • 2015 m. lapkritį susitikime su ŠMM viceministre G. Krasauskiene pateiktas prašymas peržiūrėti nuotolinio mokymo galimybes. Gautas formalus, į klausimus neatsakantis raštas.
 • 2015 m. gruodį išsiųstas raštas į Vilniaus m. savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyrių, su prašymu atsakyti į klausimą, kokius kriterijus turi atitikti mokinys ir jo šeima, kad jiems būtų suteikta Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendacija mokytis nuotoliniu būdu, taip pat į dar keletą su tuo susijusių klausimų.
 • 2015 m. gruodžio viduryje gautas atsakymas iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus, kuriame teigiama: „Atsižvelgiant į tai, kad Skyriuje nėra susiformavusi praktika teikiant rekomendacijas dėl nuotolinio mokymosi, todėl nėra numatyta, kokius kriterijus turi atsitikti mokinys bei jo šeima. Skyrius, sprendžiant įvairius su vaiku bei jo šeima susijusius klausimus, vadovaujasi bendrais teisės aktais.“
 • 2015 m. gruodžio viduryje taip pat kreipiamasi į Lietuvos tėvų forumą, prašant bendradarbiavimo sprendžiant vienus ar kitus klausimus, susijusius su savarankiško mokymo(si) įteisinimu. Gautas teigiamas atsakymas.
 • 2016 m. sausio mėn. į įvairių Lietuvos rajonų VTAT skyrius išsiuntinėti analogiški raštai, kaip kad siųstas Vilniaus VTA tarnybai.
 • 2016 m. vasario mėn. pateikti pasiūlymai Seimo rengiamam Šeimos stiprinimo įstatymui, prašant įtraukti galimybę tėvams ir vaikams rinktis ugdymo(si) formą pagal jų įsitikinimus.
 • 2016 m. kovo mėn. susitikime su ŠMM viceministre G. Krasauskiene pateiktas prašymas ministerijoje suformuoti darbo grupę nuotolinio mokymosi skyrimo tvarkos reglamentams parengti. Viceministrė pasiūlė pratęsti dialogą, surengiant susitikimą su įvairiais ŠMM specialistais balandžio mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn. prie apskrito stalo pradėta diskusija dėl darbo grupės formavimo Nuotolinio mokymosi reglamentavimo klausimams spręsti.
 • 2016 m. gegužę ŠMM-oje pratęsta diskusija dėl darbo grupės formavimo Nuotolinio mokymosi bei Mokymosi šeimoje klausimams spręsti. Buvo pasikviesti specialistai iš įvairių institucijų, kurie pritarė, kad galimybė rinktis mokymosi formas demokratinėje valstybėje privalo egzistuoti.
 • 2017 m. kovą ŠMM ministrė Jurgita Petrauskienė „Kauno dienos“ rubrikoje „Portalo svečias“ reaguodama į bendruomenės nario klausimą apie švietimo sistemos lankstumą suteikiant mokiniams galimybę mokytis jiems priimtiniausioje aplinkoje, atsakė: „Visuomenė yra skatinama ieškoti lankstesnių mokymosi formų. Šiuo metu Lietuvoje tam tikrais atvejais yra numatyta galimybė savarankiškai mokytis. Tarkime, kai gimnazijose nesusirenka reikiamas skaičius moksleivių pasirinkto dalyko mokymuisi. Tokie pageidavimai mūsų yra girdimi. Manau, kad sieksime atnaujinti diskusiją dėl mokymosi formų lankstumo. Tiesa, turime užtikrinti ir reikiamą mokymosi kokybę.“
 • 2017 m. kovo 20 d. LR Vyriausybės priimamąjame susitikome su ŠMM ministrės patarėju Mariumi Ablačinsku ir įteikėme raštą dėl tolesnio bendruomenės dialogo, darbo grupės kūrimo, siekiant praplėsti Švietimo įstatymo mokymosi formų aprašą. Taip pat Prezidentūros, Vyriausybės, Seimo komitetų nariams ir ŠMM darbuotojams, susijusiems su šiuo klausimu, išsiuntėme bendruomenės parengtą knygelę-straipsnių rinkinį „Lietuvos švietimo perspektyvos: savarankiško mokymosi teorija ir praktika“, siekiant geriau supažindinti su mūsų keliamais klausimas ir siekiais. Deja, į kovo 20 d. raštą oficialaus atsakymo taip ir negavome.
 • 2017 m. balandžio mėn. įkurta Mokymosi šeimoje asociacija. Vadove tapo Samanta Adomavičiūtė-Zacharova.
 • 2017 m. birželio 19 d. LR Vyriausybės priimamąjame savo problemas išsakėme ŠMM ministrei Jurgita Petrauskienei, pažadėjusiai rudenį sudaryti darbo grupę savarankiško mokymosi klausimui spręsti.
 • 2017 m. birželio 27 d. LR Vyriausybės priimamajame susitikome su SADM ministru Linu Kukuraičiu, įteikdami prašymą išnagrinėti VTAT rekomendacijų skyrimo tvarką renkantis nuotolinį mokymąsi. Gautame atsakyme buvome informuoti, kad mūsų pasiūlymai buvo perduoti VTAS darbo grupei.
 • 2017 m. rugsėjo 19 d. buvome pakviesti susitikti su ŠMM viceministru Gražvydu Kazakevičiumi bei ministrės patarėju Arminu Varanausku, kurie norėjo išgirsti detalesnius mūsų siekius dėl savarankiško ir nuotolinio mokymosi įteisinimo.
 • 2017 m. rugsėjo 24. Vilniaus Vingio parke buvo surengta šventė Mokymosi šeimoje dienai paminėti.
 • 2017 m. rugsėjo 28 d. VJOS’o surengtoje diskusijoje „Kokios švietimo sistemos reikia Lietuvai: ateities scenarijai“ užmezgėme kontaktą su LR Seimo nare, pažadėjusia padėti, jei prireiktų keisti Švietimo įstatymą.
 • 2017 m. lapkričio 27 d. vyriausybės priimamajame dar sykį susitikome su ŠMM ministre Jurgita Petrauskiene, teiraudamiesi dėl mokymosi formų aprašo keitimo ir darbo grupės suformavimo. Ministrė, nors ir iškėlusi daug klausimų, pažadėjo ilgai nedelsti.
 • 2017 m. lapkričio 30 d. buvome pakviesti į SADM posėdį, aptarti mokymosi formų apraše minimos VTAT rekomendacijos reikalingumo ir skyrimo tvarkos. Ministerijos specialistės sutarė, kad šis aprašo punktas nėra tikslus ir neįeina į Vaikų teisių apsaugos tarnybos kompetenciją. Buvo aptarti galimi rašto keitimo siūlymai, pažadėta neatidėliojant surengti dar vieną susitikimą su atsakingais asmenimis iš abiejų ministerijų.
 • 2017 m. gruodžio 12 d. dalyvavome ŠMM posėdyje dėl mokymosi formų aprašo keitimo. Jame kartu dalyvavo viceministras G. Kazakevičius, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius A. Aldakauskas, ŠMM mokyklų veiklos skyriaus vyr. specialistė Stanislava Strolaitė, SADM Vaikų skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Matulionienė, Spec. pedagogikos ir psichologijos centro psichologė Vida Gudauskienė, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėjas Egidijus Meilus ir kiti keli neprisistatę svečiai. Buvo nuspręsta ieškoti galimybių vykdyti pilotinį projektą bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe, LieDM asociacija ar kitomis nuotolinį mokymąsi kuruojančiomis institucijomis.
 • 2018 m. gegužės 5 d. į ŠMM posėdį buvo pakviesta Dr. Airina Volungevičienė, tačiau posėdyje nedalyvaujant nei prieš tai dialogą vedusiems viceministrui G. Kazakevičiui, nei Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktoriui A. Aldakauskui, diskusija buvo visiškai nevaisinga. Paaiškėjo, kad posėdžio viešnia iš anksto nebuvo supažindinta su Mokymosi šeimoje asociacijos siekiais, tikslais, esančia problematika bei ankstesnio bendradarbiavimo su ŠMM žingsniais, todėl dialogas nukrypo į bereikalingus asmeniškumus ir nedavė jokių vaisių.
 • 2019 m. sausio mėn. iniciavome susitikimus su Seimo Švietimo ir mokslo komiteto nariais: A. Papirtiene, A. Gelūnu, G. Steponavičium, E. Pupiniu, V. Juozapaičiu – pastarieji du ėmėsi iniciatyvos užregistruoti mūsų siūlomas įstatymo pataisas.
 • 2019 m. vasario mėnesį Mokymosi šeimoje asociacijos pateiktas Švietimo įstatymo projektas NR. XIIIP-3329 buvo įtrauktas svarstyti į Seimo Švietimo komiteto darbotvarkę. Komiteto nariai vienbalsiai iš esmės pritarė pateiktam siūlymui. Suformuota darbo grupė iš Seimo narių G. Steponavičiaus, A. Papirtienės, D. Šakalienės, E. Pupinio, V. Juozapaičio, ŠMSM ir NVO atstovų.
 • 2019 m. balandžio 25 d. Seime vyko įstatymo projekto Nr. XIIIP-3329 pateikimas ir balsavimas. Iš 74 salėje balsavusių narių, 55 balsavo UŽ, 19 – SUSILAIKĖ, PRIEŠ nebalsavo nei vienas Seimo narys.
 • 2019 m. gegužės mėn. 22 d. Seime buvo surengti Klausymai dėl mokymosi šeimoje. Dalyvavo gausus burys edukologų, mokytojų, švietimo ir vaiko teisių psaugos specialistų, pasisakiusių Mokymosi šeimoje klasimu.
 • 2019 m. kovo – lapkričio mėn. savo pastabas dėl Įstatymo projekto Nr. XIIIP-3329(2) teikė įvairios institucijos (pastabų suvestinę – Švietimo komiteto išvadą galite peržiūrėti čia).
 • 2019 m. lapkričio 6 d. Seimo Švietimo ir mokslo komitete vyko posėdis, kuriame buvo pristatyta komiteto išvada. Jai komitete pritarta. (Vaizdo įrašas)
 • 2019 m. lapkričio 6 d. Seime vyko Ugdymo šeimoje konferencija „Teugdo šeimos laimingus vaikus“, skirta Seimo narių ir visuomenės supažindinimui su Mokymosi šeimoje klausimais. (Konferencijos vaizdo įrašas) (Programa)
 • 2019 m. lapkričio 26 d. Seime vyko įstatymo projekto Nr. XIIIP-3329(2) pateikimas ir balsavimas. Iš 83 salėje balsavusių narių 63 balsavo UŽ, 17 – SUSILAIKĖ, 3 nariai buvo PRIEŠ.
 • 2019 m. gruodžio 3 d. Seime buvo priimtas ugdymosi šeimoje įteisinimo įstatymo projektas XIIIP-3329(2). Balsavimo rezultatai: už 75, prieš 0, susilaikė 7.
 • 2020 vasario mėnesį ŠMSM-oje buvo suburta darbo grupė Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašui parengti. Kartu su MŠA atstovais šeimų interesus atstovavo LTF ir NŠTA deleguoti asmenys.
 • 2020 m. kovo mėn. įvyko Mokymosi šeimoje asociacijos narių susirinkimas, siekiant sukurti pagalbos platformą šeimoms ir mokykloms, norinčioms bendradarbiauti, pasirinkus Ugdymosi šeimoje mokymosi organizavimo būdą; taip pat šviesti visuomenę su šia naujove susijusiais klausimais. Asociacijos vadove buvo išrinkta Agnė Kundrotienė, įteisinti nauji asociacijos įstatai, įvestas kolegialus asociacijos organas – valdyba, į kurią buvo išrinkti 9 nariai. 
 • 2020 m. rugsėjo mėn. Asociacija pradėjo metinį tyrimą-stebėseną apie šeimų, pasirinkusių UŠ mokymosi formą, patirtis.
 • 2021 m. kovo – gegužės mėn. surengtas trijų kasmėnesinių nuotolinių seminarų ciklas UŠ besidominčioms šeimoms apie šios mokymosi formos teorinius ir praktinius klausimus.
 • 2021 m. rugsėjo mėn. sukurtos regioninės bendravimo grupės Facebook platformoje Ugdymą šeimoje pasirinkusiems.
 • 2022-23 metais asociacija tęsė savo veiklą, toliau skleisdama žinią apie Ugdymą šeimoje, burdama bendraminčius, formuodama gerąsias praktikas įvairiose Lietuvos mokyklose.