Mokymuisi

COVID-19 karantino metu gimusi info, projektai:

Įdomiosios pamokos tiesiogiai – LRT
Ką veikti per karantiną?
M. Čepulio gamtos pamokos
Metropoliteno Operos pasirodymai nemokamai
„Rankdarbiai namisėdoms“ – kartu su dirbtuvėmis „Pats Sau“ – antradienį, ketvirtadienį 11 val.

Pradinukams spalvinimas – Koronos virusas

Kaip išgyventi tėvams dirbant ir auklėjant savo vaikus namuose?
Mokytojams, besikeliantiems į virtualią erdvę


Bendra skolastinė medžiaga, kombinuoti resursai

Egzaminatorius.lt  – pagalba abiturientams
Eduka.lt
EMA – elektroninė mokymosi aplinka
Gamtamokslinio raštingumo užduotys (8-10 kl.)
iklasė – priemonės nuotoliniam mokymui
Ikimokyklinis.lt
Kūrybingumo mokykla
LRT pamokos ikimokyklinukams
LRT pamokos pradinukams
LRT pamokos vyresniems vaikams
Mokytojos Ingos klasė
Mokytoja Loreta SedaUgdymo sodas
Mokytojo Turinys – edukacinė medžiaga vaikams
Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų medžiaga
Skaitymo gebėjimų užduotys 8-10 kl.
ŠMSM skaitmeniniai ištekliai
Ugdymo plėtotės centro Skaitmeninės ugdymo priemonės
Ugdymo sodas
Vaizdo pamokos – įvairi medžiaga 1-12 kl. mokiniams
Vyturio knygynas dalinasi knygomis

Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų lavinimas (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai (5-6 ir 7-8 klasėms)(slaptažodis:563Modulis728)
Atviros užduotys aukštesniųjų mąstymo gebėjimų mokiniams (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai (5-6 ir 7-8 klasėms) (slaptažodis:563Modulis728)

All Digitalschool (anglų k.)
Įvairios pamokos jums ir jūsų vaikams (anglų k.)
Įvairūs resursai besiugdantiems šeimoje (anglų k.)
Lakeshore nemokami resursai (anglų k.)
Book creator įvairių dalykų resursai (anglų k.)
Gausybė mokymosi resursų vienoje lentelėje (anglų k.)
Visas mokyklinis kursas internete nemokamai (rusų k.)


Mokomės per kiną, teatrą, televiziją

125 geri filmai mokiniams (ir ne tik)
Jubiliejinis Kino pavasaris namuose
Kino fondas
LRT vaikams
„Nepatogaus kino klasė” filmai
Senosios skrynios istorijos
Lietuvos dokumentinio kino archyvas
Restauruoti dokumentiniai filmai ir videomeno darbai
150+ Educational shows on Netflix (anglų k.)


Audio knygos, radijo įrašai

78 lietuviškos audio knygos nemokamai
LRT radijo įrašų 20-tukas
Radijo pasakos ikimokyklinukams
Vaikų radijo teatras
Visi lietuviški podcast’ai vienoje vietoje
Vyturio leidyklos audioknygos


Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba: nuo starto iki finišo? Prieš lietuvių kalbos egzaminą
Lietuvių literatūros kūriniai 5-8 klasėms
Lietuvių kalbos vaizdo pamokos (5-6 kl.)
Lietuvių kalba 5-6 kl., 7-8 kl.
Lietuvių kalba ir literatūra 9-10 kl.
Lietuvių kalba ir literatūra (11-12 klasė)
Medžiaga lietuvių kalbos ir gamtos mokslų mokytojams


Gamtos mokslai, tyrinėjimai

Augalų portretai – virtuali LT švietimo istorijos muziejaus paroda
Bičių gyvenimo ciklas – nuo kiaušinėlio iki suaugusios bitės
Chemija – skaitmeninė mokymo priemonė
Chemija – Mendelejevo lentelė vaizdžiai
Chemija (11-12 klasei)
Fizikos vaizdo pamokos
Gamtos mokslai 5-6 kl., 7-8 kl.
Gamtos pažinimo studija „Gamtukai“
Geocaching’as – lobių ieškotojams
Geografija 6-8 kl.
Geografija (11-12 klasė)
Gyvūnų stebėjimas tiesiogiai
Įvairiausių pasaulio objektų stebėjimas tiesiogiai
Laidos apie paukščius su Gediminu Petkumi

50 paukščių ir jų skleidžiami garsai (anglų k.)
Virtualus turas po nacionalinius parkus (anglų k.)
Virtuali kelionė Marso paviršiumi (anglų k.)
Virtuali mokslinė laboratorija NOVA LABS (anglų k.)


Eksperimentai, STEAM, kūrybiškumo ugdymas

Pasidaryk pats – įvairūs darbeliai ikimokyklinukams ir pradinukams
63 eksperimentai vaikams ir visai šeimai (anglų k.)
100 pratimų vaikų kūrybiškumui (anglų k.)


Matematika, programavimas, technologijos, finansai

Matematika (egzaminams)
Matematikos vaizdo pamokos (11 kl.)
Matematinio raštingumo užduotys (8-10 kl.)
Matematika (11-12 klasė)
Finansinio raštingumo užduotys
Programavimas su code.org
Programavimas su Scratch
Programavimas su CodeAcademy
STEM namuose
Technologijos (elektronika, konstrukcinės medž., mityba, tekstilė, dizainas)

100 pagrindinių matematikos klausimų (RU)


Meninis ugdymas

Dailės darbų nagrinėjimas su vaikais
Eksponatai, kuriuos verta pamatyti
E-Paveldo virtualus lobynas
Lietuvos dailės muziejaus spalvinimo knygelės
Lietuvos nacionalinės filharmonijos skaitmeninė salė
Muzika vaikams
Meninis ugdymas (11-12 klasė) dailė, muzika, šokis, teatras
Lietuvos muziejų virtualios edukacijos
Muziejus jūsų namuose – Lietuvos nacionalis muziejus virtualiai
Senieji muzikos instrumentai
Virtualios Lietuvos muziejų galerijos – nemokamas muziejų lankymas neišeinant iš namų
Virtualūs turai po pasaulio muziejus

Kasdienės piešimo pamokos su Mo Willems (anglų k.)
Virtualios muzikos pamokos (anglų k.)


Užsienio kalbos

Anglų kalbos pamokos ir testai
Kai anglų kalbos reikia mokyti nuo nulio
Skaitmeninė mokymo priemonė tautinių mažumų gimtosioms kalboms (rusų, lenkų, baltarusių) 
Wooks.com – įgarsintos animuotos knygos anglų kalba


Sportas, sveikata, saugumas

Kelių eismo taisyklių ir saugumo moko Policija.lt
Sauga ir sveikata 6-8 kl.
Sportas vaikams
Sveikatos želmenėliai – „Sveikatos idėjų skrynelė”


Socialiniai mokslai

Dorinis ugdymas (11-12 klasė)
Istorija TAU
Istorija (11-12 klasei)
Tikyba


Žaisdami mokomės

9 geografiniai žaidimai vaikams
Linksmi žaidimai su šeima
Žaidimai ikimokyklinukams
Žaidimai likus namuose
Ugdomųjų žaidimų bazė (anglų k.)


Akademijos, kursai

Khan akademija (anglų k.)
Daugiau nei 800 universitetų nemokamos studijos (anglų k.)
Geriausi pasaulio kursai internete (anglų k.) – Coursera
Brilliant.org – Tikslieji mokslai (anglų k.)