Patvirtinta ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarka

LR Vyriausybė gegužės 20 d. patvirtino ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą. Jame nustatyta, kad norintieji ugdyti vaikus šeimoje nuo ateinančių mokslo metų turi nuo birželio 15 d. iki birželio 30 d. pateikti prašymą savivaldybės administracijos švietimo padaliniui, jei pageidauja, kad ugdymąsi šeimoje padėtų organizuoti savivaldybės mokykla, arba mokyklos vadovui, jei pageidauja, kad ugdymąsi šeimoje padėtų organizuoti nevalstybinė ar valstybinė mokykla.

Vaikų ugdymą šeimoje tėvams padės organizuoti mokyklos, kurių nuostatuose įteisintas ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdas. Savivaldybės sudarys tokių mokyklų sąrašą iki 2020 m. birželio 15 d. ir jį paskelbs viešai savo interneto svetainėse. Informaciją apie ugdymąsi šeimoje padedančias vykdyti mokyklas taip pat renka ir Mokymosi šeimoje asociacija.

Mokymosi šeimoje asociacija atkreipia dėmesį, kad ugdymasis šeimoje grindžiamas glaudžia mokinio šeimos ir mokyklos partneryste. Šiai partnerystei sėkmingai įgyvendinti reikalingas bendras vertybinis pamatas ir artimos pedagoginės pažiūros. Prieš teikiant prašymą mokyklai, svarbu įsitikinti mokyklos pozityviu požiūriu į ugdymąsi šeimoje.

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo rengimo darbo grupėje dalyvavo Lietuvos tėvų forumo, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos ir Mokymosi šeimoje asociacijos atstovai, tačiau Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai neatsižvelgė į kai kuriuos esminius tėvų asociacijų atstovų siūlymus, todėl aprašas nemaža dalimi neatitinka visuomenės lūkesčių, kai kurios jo nuostatos yra diskriminacinės ir nepagrįstai varžančios žmogaus teises.

Apraše nustatyta, kad bus tikrinamos kiekvieno šeimoje ugdomo mokinio ugdymo sąlygos, nors šios ugdymo sąlygos iš esmės nesiskiria nuo mokyklą lankančio mokinio mokymosi namie sąlygų. Ministerija nepriėmė siūlymo, kad informaciją apie ugdymosi šeimoje sąlygas šeima pateiktų deklaracijos ir vaizdo medžiagos forma, o tikrinimas vietoje būtų atliekamas tik tada, kai mokykla tam matytų pagrindą. Aprašo rengėjai pasirinko taikyti kaltumo prezumpciją šeimų atžvilgiu ir nustatė visuotinai taikomą šeimų teisės į privatų gyvenimą apribojimą.

Apraše išreikštas nepasitikėjimas ne tik tėvais, bet ir mokyklomis. Yra apribota mokyklos teisė vertinti ugdymosi šeimoje sąlygas, nes mokykla neturi diskrecijos teisės vertinti Vaiko teisių apsaugos tarnybos ir savivaldybės pateiktos informacijos apie šeimą. Dėl to susidaro paradoksali situacija, kad ugdyti vaikų šeimoje negalės tos šeimos, kurios tai darė iki įstatymo įsigaliojimo, nes iki tol vaiko ugdymas šeimoje ar mokymasis nuotoliniu būdu buvo laikomas vaiko teisių pažeidimu.

Mokymosi šeimoje asociacija imsis veiksmų dėl apraše esančių įstatymo ir žmogaus teisių pažeidimų šalinimo teisminiu keliu.

Nepaisant esamų aprašo trūkumų, manome, kad, pasirinkus tinkamą mokyklą, daugeliu atvejų bus įmanoma įgyvendinti šio aprašo reikalavimus nepažeidžiant teisėtų mokinio ir jo šeimos interesų.

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas pateikiamas čia.