Mokymosi šeimoje privalumai

Tyrimai rodo, kad savarankiškai besimokantieji namuose 15-30 proc. lenkia tradicinėse mokyklose besimokančius savo bendramžius akademiniais pasiekimais, taip pat yra daug brandesni, savarankiškesni, kūrybingesni, žinantys, ko nori, mokantys išsikelti tikslus ir jų siekti. Prestižiniai pasaulio universitetai noriai priima namuose besimokiusius mokinius, nes jie dažnai lenkia paprastas mokyklas lankiusiuosius.
2004 metais mokslų daktaras ir NHERI (National Home Education Research Institute) įkurėjas Ryan D. Ray JAV atliko didžiulį tyrimą, kuriame dalyvavo apie 12 tūkstančių namie besimokiusių žmonių iš visų 50-ties valstijų, kurie buvo mokęsi namuose ne mažiau nei septynerius metus. Tyrimas atskleidė, jog šie žmonės, lyginant su kitais savo bendraamžiais, pasižymėjo žymiai aukštesniais išsilavinimo rodikliais, taip pat jų socialiniai įgūdžiai buvo arba tokie pat, arba geresni už lankiusius standartines mokyklas. O lyginant įvairius kasdienius įgūdžius, besimokiusieji namuose visa galva lenkė savo „konkurentus“.
2008 atliktas tų pačių NHERI narių tyrimas parodė, kad besimokiusieji namuose neturėjo elgesio problemų, kurių turėjo einantieji į mokyklą vaikai. Galiausiai, atlikti tyrimai rodo, kad namie mokyti vaikai, o vėliau ir suaugusieji, yra žymiai laimingesni, daug labiau patenkinti savo gyvenimu ir tikintys, kad nuosekliu darbu galima viską pasiekti.
Savarankiškai mokęsi žmonės paprastai esti iniciatyvūs, mielai samdomi darbdavių ir patys jais tampantys. Jie yra pareigingi, pilietiški, aktyviau dalyvaujantys politiniame ir socialiniame gyvenime.

Savarankiškas mokymasis šeimoje taip pat užtikrina geresnę besimokančiojo sveikatą, kuomet besimokantysis nėra priverstas ilgą laiką sėdėti suole, nekeisdamas kūno padėties, turi galimybes daugiau judėti, būti gryname ore.

Anglų kalba rasite dar 100 priežasčių, kodėl mokymasis namų aplinkoje yra naudingas.