Terminai

Terminai

Savivada grįstas mokymas(is) (ang. – self-directed learning) – tai tokia savarankiško mokymosi forma, kuomet besimokantys individai – su ar be kitų pagalbos – patys imasi iniciatyvos, nusistato savo mokymosi poreikius, suformuluoja mokymosi tikslus, organizuoja išteklius, renkasi tinkamas mokymosi strategijas bei patys vertina savo mokymosi procesą (šaltinis).

Savarankiškas mokymasis, dar kitaip saviugda, savišvieta –  tai savarankiškas mokymasis, kuris remiasi asmens iš įvairių šaltinių gaunamomis žiniomis ir jo praktine patirtimi (šaltinis).

Nuotolinis mokymasis (ang. – distance learning) – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją, dėstytoją skiria atstumas ir / ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (šaltinis).

Namų mokymas – švietimo įstatyme kaip sąvoka nėra apibrėžtas, bet dažniausiai suprantamas kaip mokymas, skiriamas besimokančiąjam, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės nėra galimybių lankytis mokymo įstaigoje. Toks besimokantysis namuose yra lankomas švietimo darbuotojų, taip sudarant jam sąlygas mokytis pagal bendrojo lavinimo programą.
Terminas „namų mokymas“ dažnai vartojamas ir kalbant apie savarankišką mokymąsi šeimoje, tačiau bandant išvengti painiavos, šiuos du terminus esame linkę atskirti.)

Mokymas(is) šeimoje (angl. – homeschooling, home education; rus. – семейное образование) – savarankiško neinstitucinio mokymosi forma, kuomet vaikas yra ugdomas šeimos aplinkoje, pasitelkiant įvairias mokymosi priemones, leidžiant jam savu tempu, pagal savo poreikius ugdytis – kelti klausimus ir ieškoti atsakymų į juos. Ugdymas(is) šeimoje apima ir šias mokymosi formas:
Struktūrizuotas mokymas:

  • Skolastinis mokymąsis (t.y. šiuolaikinė mokykla perkelta į namus) kuomet mokymuisi naudojamos valstybinės ugdymo programos. Daugiau apie šį metodą lietuviškai galima pasiskaityti čia.
  • Klasikinis ugdymąsis šeimoje (pagal Susan Wise Bauer) – kuomet mokymasis yra pagrįstas kontekstiniu ugdymu. Tai mokymasis, kuomet pirma protas yra aprūpinamas faktais ir vaizdais, tuomet suteikiami loginiai įrankiai, leidžiantys tuos faktus perdėlioti kitaip ir galiausiai pateikti išvadas. (Šis mokymosi modelis JAV sėkmingai naudojamas taip pat ir mokyklose. Kai kurios šį modelį naudojančios JAV mokyklos patenka į geriausių šalies mokyklų sąrašą.​)
  • Šarlotės Meison (Charlotte Mason) ugdymo šeimoje modelis, kurio remiantis ugdyti reikia ne tik protą, bet visą asmenybę. Trumpai tariant, ugdymo dėmenys yra aplinka, disciplina ir gyvenimas. (Šis mokymosi modelis JAV sėkmingai naudojamas taip pat ir mokyklose)

​​Nestruktūrizuotas mokymas:

  • Nemokyklinis ugdymas / švietimas (ang. unschooling) – kuomet besimokančiajam namuose leidžiama remtis asmens prigimtiniu smalsumu ir gebėjimu mokytis, paliekant laisvę jam rinktis ką, kaip ir kada mokytis. Nestruktūrizuotu šis mokymo metodas kai kur vadinamas todėl, kad nėra aiškios mokymo struktūros, programos.