Top 5 argumentai, priverčiantys susimąstyti: mokykla ar mokymasis šeimoje?

TOP 5 ARGUMENTAI, PRIVERČIANTYS SUSIMĄSTYTI: MOKYKLA AR MOKYMASIS ŠEIMOJE? Įprasta manyti, jog vaikams yra geriausia mokytis tam tikrų dalykų mokykloje, nes ten yra kvalifikuoti specialistai, gebantys išmokyti vaikus. Tačiau vis dažniau kyla diskusijos, kad gal vaikams geriau mokytis namuose..? Sparčiai sklindanti nauja mada ir tėvų besiplečiantis sąmoningumas mokyti vaikus namuose vis labiau girdimas ir plinta kaip užkrečiama liga. Šiame straipsnyje pabandysime aptarti iš tiesų labai svarbius ir opius aspektus apie vaikų mokymąsi. Daugelis Lietuvoje apie tai net nežino, skirtingai nei kitose pasaulio šalyse, kur mokymasis šeimoje yra įprastas ir priimtinas. „Mokymosi šeimoje asociacija“ siekia įteisinti Lietuvoje mokymąsi šeimoje, kad visi tėvai turėtų galimybę parinkti savo vaikui priimtiną metodą ir jį ugdyti namų aplinkoje. Štai 5 faktai, kuriuos pamėginkime panagrinėti.

 

Mokymasis dėl ŽINIŲ, o ne dėl PAŽYMIŲ

Vaikas skatinamas siekti žinių, o ne tiesiog gauti gerą pažymį atsiskaitymo metu.

Visi žinome: kaip taisyklė, mokykloje vaikai mokomi ir įvertinami pažymiais. Taip užaugo mūsų tėvai ir seneliai. Susiformavo toks įprotis ir niekas net nesusimąsto, kad ši sistema neskatina vaiko motyvacijos mokytis. Tai tiesiog: „Šiandien gavau 10, o ryt pamiršau apie ką ten kalbėjau“. Vieni jaučiasi stipresni ir geresni už kitus, kiti – prastesni, „blogesni“, nes gavo prastus mokytojų įvertinimus. Ar tik pažymiai parodo vaiko gabumus? Tai – konkurencija dėl aplinkinių nuomonės. Tai nėra natūralus noras mokytis, o tik siekis būti gerai įvertintam standartų normose, nes tai „įrodymas“, kad „aš moku“. Prasčiau įvertinti vaikai jaučia nepasitikėjimą savimi, užsiskleidžia, nenori daugiau reikšti savo tikrųjų gebėjimų. Auga su vidiniu giliu nepasitikėjimu savimi, kuris, tapus suaugusiam, trukdo įsitvirtinti visuomenėje, suprasti save patį.

Mokymasis šeimoje suteikia galimybę parodyti vaikui dėmesį, prisitaikyti prie individualaus ritmo. Juk visi vaikai skirtingi, skiriasi jų gebėjimai, pomėgiai, reikalingos skirtingos mokymosi metodikos. Namuose yra galimybė koncentruotis būtent į vaiko stipriąsias puses, tobulinti jo asmeninį talentą. Vaikai – mūsų ateitis, „pagrindas“ ir mūsų pačių auginama visuomenė. Jų ugdymas yra labai svarbus.

 

Individualus mokymąsis būtent Jūsų vaikui

Tokiu būdu galima atsižvelgti į vaiko gebėjimus ir savybes. Medžiaga yra geriau įsisavinama – gerėja mokymosi kokybė.

Mokymasis šeimoje yra priimtinas daugelyje šalių: Estijoje, Latvijoje, Didžiojoje Britanijoje, Norvegijoje, Suomijoje, JAV ir kitose. Yra šimtai įžymių gabių žmonių, kurie buvo mokomi namuose: Abraham Lincoln, George Washington, Albert Einstein, Louis Armstrong. (Šaltinis)

Į namuose mokinamą vaiką yra žvelgiama kaip į individualybę, asmenybę, kartu susitelkiama pagal jo galimybes ir gebėjimą įsisavinti medžiagą. Tai nereiškia, kad vaikas piktavališkai nesimokins, atvirkščiai – tėvų pagalba bus sukurta motyvacija mokytis. Žinoma, mokymasis šeimoje atima vieno iš tėvų laiką, tačiau jei šeima turi tokią galimybę, kodėl gi ne? Tai atsakomybė ir tėvams, ir jų vaikams. Nešvaistyti laiko veltui, išmokti pateiktą medžiagą atrandant tėvams ir vaikams tinkamus metodus.

Juk vienas vaikas yra gabus tiksliems mokslams, kitas humanitariniams, tokiu atveju yra puiki galimybė išugdyti nuostabų specialistą. Mokymasis šeimoje užima mažiau laiko lyginant su laiku, praleistu mokykloje, tokiu būdu atsiranda laiko kitai veiklai: būreliams, susitikimams su draugais, piešimui, kūrybai. Juk vaikai yra kūrėjai, mąstytojai, jiems yra būtina leisti fantazuoti, atsiskleisti jų potencialui! Daug nuorodų apie atliktus tyrimus namų mokymo tema galite rasti https://ugdymasseimoje.lt/tyrimai.

 

Tinkamas mokymosi tempas pagal Jūsų vaiko gebėjimus

Mokyklose pamokai skiriamas numatytas laikas, medžiaga išdėstoma stengiantis spėti pereiti prie kitos temos. Neatsižvelgiama į tai, ar vaikas įsisavino medžiagą, ar suprato ją. Visi vaikai skirtingi, ir jų gabumai yra nevienodi. Vieni yra imlūs ir greitai supranta naują informaciją, kitiems reikia daugiau laiko, prireikia pakartoti tą pačią medžiagą kelis kartus. Jeigu mokinate vaiką namuose matematikos ir matote, jog dar nepakankamai įsisavino tam tikrą medžiagą, mokysite jį tol, kol išmoks; nepradėsite naujos temos, kas sukeltų prastą abiejų temų išmokimą. O tai dažnas atvejis mokyklose.

 

Atsiranda laisvo laiko savo gebėjimams ir talentui lavinti

Namų mokymo metodo pagalba sutrumpėja bendra mokymosi trukmė, atsiranda laiko suvokti savo asmenybę, lavinti gebėjimus. Kadangi mokymosi tempas yra individualus pagal kiekvieną vaiką, galima laiką koreguoti pagal vaiko poreikius, pomėgius ir norus. Vaikai mokyklose didžiąją dienos dalį sėdi suole, po mokyklos dar turi atlikti namų darbus, kas išties labai vargina. Nelieka nei noro, nei laiko kurti, mąstyti apie tai, kas jam patinka. Dažnai mokykloje vaikai mokomi KĄ mąstyti, o ne KAIP mąstyti. Jie nemoka patys ieškoti ir semtis žinių, jie tiesiog „iškala ir atsiskaito“. Vieniems tai tinkamas mokymosi metodas, kitiems tikrai ne. Galimybė pasirinkti privalo būti ir Lietuvoje!

 

Kokybiška socializacija

Vaikas nėra įspraudžiamas tik į savo bendraamžių klasę. Namuose mokomi vaikai bendrauja su įvairaus amžiaus vaikais, suaugusiais, tokiu būdu greičiau socializuojasi tarp skirtingų žmonių, nelygina savęs su kitais, suvokia, jog visi yra skirtingos individualybės.

Visuomenėje priimta manyti, kad vaikas geriausiai socializuojasi ir adaptuojasi lankant darželį, o vėliau – mokyklą. Yra atlikta nemažai mokslinių tyrimų apie vaikų mokymą namuose. Vienas iš jų: Shyers‘as iš pasaulietinės savo tyrimo perspektyvos tyrė, kaip namuose mokyti vaikai elgiasi su kitais vaikais. Jis nerado jokių reikšmingų skirtumų tarp šių grupių. Tačiau buvo pastebėta, kad namuose mokomi vaikai žymiai rečiau pasižymi problematišku elgesiu žaisdami mišriose vaikų grupėse, nei tradiciškai mokomi vaikai. Ši stebėjimo studija detaliai buvo aprašyta 1992 metų Associated Press straipsnyje. Shyers‘as padarė išvadą, kad hipotezė, jog vystant vaikų socialinius gebėjimus kontaktas su suagusiuoju yra svarbesnis nei kontaktas su kitais vaikais. Kiti tyrimai rodo, jog namuose mokyti vaikai yra daug brandesni nei jų bendraamžiai, mokomi mokykloje. Tyrimai rodo, kad namuose mokomi vaikai nenukenčia dėl socializacijos stygiaus. Priešingai – nei vienas tyrimas nepateikė išvados, kad jie jaučia socializacijos trūkumą ir dėl to sutrinka jų visuomeninis vystymasis.

Mokymasis nėra vien tik informacijos kaupimas. Jis apima ir tokius procesus kaip suvokimas, aplinkos interpretavimas, patirties įgijimas, naujų dalykų atradimas bei atpažinimas. Taigi, apibendrinant visą pokalbį ir išsakytas mintis, noriu visiems tėvams palinkėti atrasti savo viduje atsakymus ir pabandyti pajausti, ko gi iš tikrųjų reikia jūsų vaikui ir kur geriausiai jam mokytis. Vaikai užauga mokinami įvairiai, tačiau kokie jie užauga? Mūsų visuomenė keičiasi, tai darome ir mes, todėl turi keistis ir bendros, įsitvirtinusios nuostatos, kurios ne visada yra geriausias sprendimas mūsų vaikaims.

Autoriai: Samanta, Anželika.